Betreed het platform van Stichting BlueTruth en connect met mensen die dezelfde hulpvraag of problemen hebben, evenals mensen die ermee kunnen helpen!

Stichting BlueTruth is er voor iedereen en voor ons allemaal. Voor mensen en personen zoals u en ik.
Wij helpen mensen in de maatschappij die vastzitten in bepaalde fases van hun leven. Als stichting zijn wij in staat om gezinnen te ondersteunen en te helpen met diverse disciplines. De vrijwilligers van de stichting handelen vanuit het hart, gezond verstand en vanuit naastenliefde en barmhartigheid.

De hulpvraag kan bestaan uit de vraag om advies of ondersteuning betreffende OTS, UHP en lichte zedenzaken. Het curriculum van de stichting is divers, professioneel en duidelijk. Wij als stichting bieden een luisterend oor, ondersteuning en begeleiding voor mensen met diverse trauma’s, juridische ondersteuning bij jurisprudentie.

Daarnaast organiseren we praatgroepen en praatsessies voor traumatische ervaringen opgelopen tijdens het uitoefenen van professionele werkzaamheden binnen de diverse hulpdiensten (politie, defensie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten). Stichting BlueTruth is opgezet door (oud-)politiemedewerkers en zet zich als belangenbehartiger in voor de politiecollega’s, onder andere door hen mentaal en juridisch bij te staan.

De stichting heeft een laagdrempelige toenadering. Dit houdt in “no shame in the game” en integer, discreet, eerlijk en duidelijk. Als stichting staan wij voor u klaar. Voor de alleenstaande ouder en voor de gezinnen. Voor de professionals van de hulpdiensten, maar zeker ook voor de mensen uit onze maatschappij. U bent van harte welkom met uw hulpvraag!

Draagt u de stichting een warm hart toe? Word dan lid van Stichting BlueTruth!

Deze website is voor het laatst bijgewerkt op: 10-07-2024.