Aan onze politiecollega’s

Aan het woord is Francisco de Valk, voorzitter van Stichting BlueTruth, een initiatief met mensen met een blauwe en groene achtergrond, d.w.z. politie en marechaussee. BlueTruth heeft een goed contact met andere hulpdiensten, zoals de brandweer en een groot netwerk aan beroepsgroepen en initiatieven.

Stichting BlueTruth staat voor verbinden en ondersteunen, en dan met name juridisch en psychisch. Verder doen we enig onderzoek vanuit ons grote rechtvaardigheidsgevoel. De laatste ontwikkelingen zijn dat er werkmaatschappijen zijn opgericht en we werken met ketenpartners samen, BlueTruth is dus eigenlijk geprofessionaliseerd.

BlueTruth ligt onder vuur en eigenlijk is dit altijd al het geval, doch is het nu tot een climax gekomen. Het ligt gevoelig als je je kritisch uitlaat over het beleid van de overheid, terwijl je deel uitmaakt van diezelfde overheid, doch deden wij dat vanuit onze zorgen en ons morele kompas.

Recent zijn er twee collega’s van BlueTruth aangehouden waaronder ik zelf, waarbij inverzekeringstelling dan wel bewaring uit is voortgekomen. Inhoudelijk zullen we niks over de casussen mededelen, doch weten we dat er een aanleiding is gezocht, waar het dus eigenlijk niet om ging, omdat het werk wat we met de stichting doen gevoelig ligt. Er zijn in de processen vormfouten gemaakt. Of de meewerkende collega’s wel of niet weten wat de ware reden is van de aanhoudingen, maakt niet zozeer uit. Wetende hoe de procedures horen te lopen zal het de collega’s niet onopgemerkt zijn gebleven dat er zaken niet klopten.

Hoe wij van BlueTruth erin staan is niet verwijtend, we koesteren geen wrok. Integendeel. BlueTruth staat voor medemenselijkheid, elkaar bijstaan vanuit het hart, ongeacht hoe iemand erin staat, zonder elkaar te veroordelen, vanuit liefde en kracht. Dus aan de collega’s die betrokken zijn geweest bij mijn zaak en die van onze collega wil ik zeggen dat we het begrijpen. Dat het niet erg is. Dat ze gewoon hun werk deden. Doch mocht er toch iets knagen over hoe het is gegaan, of wil je je hart uitstorten, gewoon je verhaal kwijt, je bent van harte welkom.

Het mag gaan over hoe onze zaken zijn gegaan, over andere aanhoudingen, over de demonstraties, dilemma’s op de werkvloer, maar ook over andere zorgen. Misschien heb je prikspijt of al langere tijd gezondheidsproblemen, misschien maak je je zorgen om de oversterfte die ongetwijfeld moet zijn opgevallen met de toename aan reanimaties, onwelwordingen en eenzijdige ongevallen. Of misschien maak je je zorgen over de toenemende polarisatie of heb je financiële zorgen. Of misschien kamp je met de trauma’s vanuit het werk die nog niet verwerkt zijn. Ook daar kunnen we vanuit BlueTruth, tezamen met onze partners, iets in betekenen.

Aan de collega’s die bij BlueTruth zitten willen we meegeven om, nu de focus op ons ligt, niet in de angst te schieten. We blijven doorgaan met verbinden en ondersteunen. Jullie weten dat naast kritische geluiden richting ons er ook een hoop collega’s zijn die ons een warm hart toedragen en willen samenwerken.

De reden dat we ons uitspreken middels deze video is niet om onze gram te halen of gal te spuwen, juist niet. We willen laten merken dat we er ook voor die collega’s zijn die ons hard hebben aangepakt. We zijn niet boos. We zijn er voor iedereen die wel wat ondersteuning kan gebruiken. Je bent van harte welkom bij BlueTruth.

https://www.bluetruth.nl/actueel/aan-onze-politiecollegas/
https://www.bitchute.com/video/hsnEkhGJkIwW/

https://fb.watch/i-Qec7vEKr/
https://fb.watch/i-QhfedZkD/
https://fb.watch/j4fafgrudv/
https://www.facebook.com/watch/?v=203916588968593
https://www.facebook.com/BlueTruthNL/videos/203916588968593/
https://www.facebook.com/groups/bluetruth/permalink/869918990767088/
https://twitter.com/BlueTruthNL/status/1631133645925756929

Deel deze pagina..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *