Belangenbehartiger

BlueTruth behartigt inmiddels ruim een jaar de belangen van haar achterban en heeft na het aangaan van de samenwerking met de Burgerbond Nederland nog een serieuze stap genomen door zich als onderneming in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (registratie is per 20 maart 2022). Met deze stap hoopt BlueTruth zich sterker te kunnen maken bij de ondersteuning van de politiemedewerkers en dit op velerlei manieren te kunnen verwezenlijken. Het vergroot in ieder geval de middelen die BlueTruth ter beschikking heeft.

Deel deze pagina..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.