BlueTruth in the UK

Via een Nederlandse veteraan zijn wij in contact gekomen met een Engelse oud-militair. Hij liet weten graag de Engelse tak van BlueTruth op te willen richten om de (oud-)collega’s te ondersteunen. Via ons netwerk -(oud-)collega’s en andere contacten in het Verenigd Koninkrijk- kan dit aan de overkant van het water gerealiseerd worden. Naast Nederland, België, Frankrijk en Suriname kunnen we nu Engeland/het Verenigd Koninkrijk (UK) toevoegen aan de landen waarin BlueTruth actief is. Naast Nederlands en Frans zal er voortaan ook in de Engelse taal worden gecommuniceerd.

Engelse/Engelstalige (oud-)militairen en politieagenten kunnen zich aanmelden via info@bluetruth.nl indien men graag met (oud-)collega’s in contact komt, meer informatie wenst, zijn/haar diensten wil aanbieden of op zoek is naar ondersteuning. Tevens is er een speciale Engelstalige pagina op onze website aangemaakt: https://www.bluetruth.nl/uk/. Geïnteresseerden kunnen terecht in ons openbare Telegramkanaal (https://t.me/BlueTruthUK) en de openbare Telegramgroep (https://t.me/BlueTruthEnglish).

Through a Dutch veteran, we came into contact with an English former military officer. He expressed his desire to set up the English branch of BlueTruth to support (former) colleagues. Through our network -(former) colleagues and other contacts in the UK- this can be realised across the water. Besides the Netherlands, Belgium, France and Suriname (formerly www.bluetruth.sr), we can now add England/the United Kingdom (UK) to the countries in which BlueTruth operates. In addition to Dutch and French, we will now communicate in English.

English/English-speaking (former) military and police officers can register via info@bluetruth.nl if they would like to get in touch with (former) colleagues, would like more information, would like to offer his/her services or are looking for support. A special English-language page has also been created on our website: https://www.bluetruth.nl/uk/. Interested parties can visit our public Telegram channel (https://t.me/BlueTruthUK) and the public Telegram group (https://t.me/BlueTruthEnglish).

https://www.facebook.com/share/p/QWhbwMu77jkj4Had/
https://x.com/BlueTruthNL/status/1811146656559014227
https://t.me/BlueTruthKanaal/892

BlueTruth Openbaar Nederlands
https://www.bluetruth.nl
https://www.bluetruth.nl/be/
https://www.bluetruth.nl/sr/
https://www.linkedin.com/company/bluetruth/
https://www.facebook.com/BlueTruthNL
https://www.facebook.com/groups/BlueTruth
https://twitter.com/BlueTruthNL
https://t.me/BlueTruthChat
https://t.me/BlueTruthKanaal
https://www.bitchute.com/channel/bluetruth/
https://www.instagram.com/bluetruthnl/
https://www.tiktok.com/@BlueTruthNL
https://mewe.com/bluetruth/
Backup: https://www.facebook.com/groups/BlueTruthNL

BlueTruth Public Français
https://www.bluetruth.nl/fr
https://www.bluetruth.nl/be/
https://www.facebook.com/BlueTruthFR
https://www.facebook.com/groups/BlueTruthFR
https://www.twitter.com/BlueTruthFR
https://t.me/BlueTruthGroupe
https://t.me/BlueTruthCanal

BlueTruth Public English
https://www.bluetruth.nl/uk/
https://t.me/BlueTruthUK
https://t.me/BlueTruthEnglish

Deel deze pagina..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *