BlueTruth speld

Het mooiste van Ferry ten Brinks initiatief Speld van je Held vinden wij van BlueTruth de wijze waarop prominente figuren op zijn website in beeld zijn gebracht, zonder verder waardeoordeel.
Een afgebeeld persoon kan voor de één een held zijn, omdat die persoon vanuit zijn optiek bijvoorbeeld een betrouwbare overheidsfunctionaris is die de juiste koers uitzet, en voor de ander is diezelfde persoon misschien een crimineel.

Wij vinden het in ieder geval leuk dat BlueTruth op Ferry’s website een plek heeft gekregen en wij steunen zijn initiatief van harte. Het gaat namelijk niet alleen over speldjes, maar de intentie achter de website is mooi, krachtig en inventief. Het initiatief behelst een vleugje humor en kijkt vanuit dat perspectief naar de huidige toestand in de wereld, en dan met name ons land, Nederland, waar we niet altijd meer zo trots op zijn, maar waar je, als je goed kijkt, nog altijd positieve elementen uit kan halen. Er ontstaan mooie initiatieven en verbintenissen. Dat is prachtig en daar kun je zeker trots op zijn. Waar problemen ontstaan, worden mensen inventief.

Laten we vooral de positiviteit blijven zien en elkaar daarmee helpen, want soms is het lastig positief te blijven met alles wat er in de wereld speelt en de onrust, onzekerheid en onstabiliteit doen wat met de psyche. Wij zien dat een website als Speld van je Held daar in positieve zin aan bijdraagt door niet mee te doen in de strijd, en dat juichen wij van harte toe.
Blijf het positieve zien en maak een eigen cartoon (met jouw ‘held’) op https://speldvanjeheld.nl.

Zie ook de post: https://www.bluetruth.nl/actueel/speld-van-je-held/

Deel deze pagina..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *