Boodschap uit Canada

Op ons verzoek heeft Police on Guard for Thee de volgende introductie en boodschap voor de volgers van onze kanalen/groepen geschreven:

“Police on Guard werd opgericht in december 2020. Sinds die tijd hebben we onze organisatie zien groeien van een paar agenten die hun zorgen uitten tot een landelijke beweging die opkwam voor Canadezen en hun Handvest van rechten en vrijheden.
Dit heeft geleid tot rechtszaken die eisen dat de regering antwoord geeft op hun ongrondwettelijke mandaten en dat de rechtbanken opheldering geven over alle zaken die te maken hebben met ons Handvest van rechten en vrijheden.
Verder heeft onze organisatie zich ontwikkeld tot een aantal organisaties die dezelfde strijd voeren als wij. Van Mama Bears, tot Mounties for Freedom en Veterans for Freedom, en ook onze partnerorganisaties die achter de schermen met ons samenwerken. We hebben veel projecten ondernomen; onze Then They Came for the Canadians conferenties met wereldwijde experts tot onze klokkenluiders serie waar we de aandacht vestigen op wat Canadese professionals zien rondom Covid-19.
We zien geen tekenen dat er gas wordt teruggenomen en zullen blijven opkomen voor onze eed en het Handvest van Rechten en Vrijheden.
Onthoud, twijfel nooit aan diegenen die gek genoeg zijn om te denken dat zij de wereld kunnen veranderen, want zij zijn het inderdaad altijd geweest die dat hebben gedaan. Wij staan achter u en wij moedigen u aan op te staan en op te komen voor uzelf en uw medemens.
Samen kunnen we dit winnen.”

At our request, Police on Guard for Thee has written the following introduction and message for the followers of our channels/groups:

“Police on Guard was founded in December 2020. Since that time we have seen our organization grow from a few officers voicing their concerns to a nationwide movement standing up for Canadians and their Charter of Rights and Freedoms.
This has led to court cases moving forward demanding that the government answer to their unconstitutional mandates as well as to see clarification from the courts on all matters surrounding our charter of rights and freedoms.
Furthermore our organization has developed into branch off organizations starting up that are fighting the same fight we are. From Mama Bears, to Mounties for Freedom to Veterans for Freedom, as well as our partnership organizations working with us behind the scenes. We have many projects that we’ve undertaken; our Then They Came for the Canadians Conferences with worldwide experts to our Whistleblower Series where we highlight what Canadian Professionals are seeing surrounding Covid-19.
We see no signs of slowing down and will continue to stand for our oath and the Charter of Rights and Freedoms.
Remember, never doubt those crazy enough to think they can change the world, for it indeed has always been them that has. We stand with you and we encourage you to stand up and speak up for yourselves and your fellow man.
Together we can win this.”

Zie ook: https://www.bluetruth.nl/uitgelicht/police-on-guard-for-thee/

Website van Police on Guard for Thee: https://policeonguard.ca

Deel deze pagina..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *