De verbinding met de politieorganisatie

Met twee e-mail berichten aan politiemedewerkers (https://www.bluetruth.nl/wp-content/uploads/2022/01/Brief_aan_de_politieorganisatie_en_aan_allen_die_het_aangaat.pdf en https://www.bluetruth.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-18-Adviesnotitie.pdf) heeft BlueTruth enige reuring veroorzaakt binnen de Nederlandse politie. Door de korpsleiding en de leidinggevenden van diverse eenheden is (intern) gereageerd op onze berichtgeving waarmee zij (plichtsmatig) gehoor hebben gegeven aan ons signaal dat er collega’s zijn die een onveilige werkplek ervaren waardoor zij zich als andersdenkende/maatschappelijk kritische collega niet openlijk durven uit te spreken op de werkvloer. Ook hebben verschillende aangeschreven collega’s op onze berichten geantwoord, dikwijls negatief. Dat is uiteraard prima, ieder zijn mening.

We wilden met onze berichten de ontvangers aan het denken zetten, het besef meegeven dat er collega’s zijn die worstelen met hun morele kompas en zich bezwaard voelen om zich te uiten, en dat is gelukt. Doordat er juridisch van alles niet klopt aan het overheidsbeleid maken we ons grote zorgen waar dit toe leidt. Daarnaast hebben we ons goed laten informeren door vakspecialisten. De juridische en wetenschappelijke onderbouwing staan uitgebreid beschreven in de door ons ingezonden brief.

We zijn dankbaar dat er verbintenissen met ons zijn gelegd door een aantal politiemedewerkers. Voor de achterban van BlueTruth is het hoopvol dat er collega’s zijn die ons willen aanhoren en het signaal dat wij hebben geuit serieus nemen. Gelukkig beseffen zij dat BlueTruth staat voor de verbinding en ondersteuning en zij zijn van mening dat er zeker iets gedaan moet worden met het bespreekbaar maken van onze morele dilemma’s. Het steunt ons te weten dat er collega’s zijn waar wij wel gehoor vinden en zij hier serieus mee aan de slag willen gaan.

Kernwaarde politie
Naast deze successen is er helaas een overijverige medewerker geweest die de ingezonden berichten van BlueTruth heeft weggezet als complotverhalen die ongefundeerd propagandamateriaal zouden bevatten. Ieder weldenkend mens kan zien dat er totaal geen complotgehalte zit in onze e-mails, alles is volledig onderbouwd. Deze collega heeft zich er hard voor gemaakt dat BlueTruth zou worden geblokkeerd op de mailserver van de politieorganisatie en dit is sinds kort daadwerkelijk gebeurd. De politieorganisatie maakt zich nu dus ook schuldig aan censuur, net als de mainstreammedia en diverse social media platforms, en zij schendt een van haar eigen kernwaarden, namelijk om verbindend te zijn.

Politiemedewerkers dienen de kernwaarden van de politie in acht te nemen, doch schendt de organisatie haar eigen kernwaarde ‘verbindend zijn’.

Deel deze pagina..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.