Emotie onder controle

Ons is gevraagd om ons uit te spreken over het schietincident en waarom we er niks over hebben gezegd.
We willen er niet veel over kwijt, alleen dat we een politiecollega zien waar de emotie hoog zit. Dit is geen excuus, maar dit is een gevolg van het politieke beleid en de druk. Hoe hou je met de polarisatie en de tweedeling in de maatschappij de emoties onder controle?

In gesprek met politiecollega’s merkten wij vandaag dat er niet zozeer broederlijke/zusterlijke gevoelens binnen de politie zijn en men weinig begrip op kan brengen voor de collega met een afwijkende mening die met gewetensbezwaren kampt. Men is van mening dat er vanuit de politieorganisatie genoeg steun is voor de politieambtenaar, ongeacht hoe hij/zij erin staat, maar de ervaring leert dat als jouw mening teveel afwijkt van het overheidsnarratief je al gauw als gevaarlijk en geradicaliseerd wordt bestempeld. Een zorgelijke ontwikkeling waar de diender die in het straatje van de overheid meegaat zijn/haar ogen voor sluit.

Wij zijn echter van mening dat alle politiecollega’s een enorme druk ervaren, zowel door de hoeveelheid inzetten alsook door de onzekerheid en grilligheid van deze tijd. We vrezen dan ook dat een nieuw incident niet zal uitblijven.

BlueTruth probeert ondanks de tegenwerking die wordt ervaren nog altijd de verbinding te leggen met de politiecollega’s en de politieorganisatie, ook al merken wij dat dit niet altijd van twee kanten komt. Met het uitbrengen van het ABP onderzoek wilden we duidelijk maken dat niks in het leven zeker is. Nu de boeren dreigen hun business te verliezen, zou de politiemedewerker eens naar zijn/haar eigen financiële situatie moeten kijken, want is die wel zo stabiel of dreigt het pensioenstelsel net als de boerenbedrijven in te storten?

Deel deze pagina..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.