Het sociale contract versus autonoom verklaring

Het was voor ons een eer om met oud-rechter Barend van Thiel nader in gesprek te gaan. Barend is auteur van het boek De vierde tirannie. Momenteel is er veel aandacht voor de autonomen en soevereinen, zie het eerdere artikel: https://www.bluetruth.nl/actueel/soevereiniteit/. Barend heeft daar een interessant stuk over geschreven die wij met zijn toestemming publiceren.

Barend is van mening dat de mindere kant van het autonoom zijn is onderbelicht. Dit illustreert hij aan de hand van het volgende voorbeeld. Stel dat er twee brede gasten voor je deur staan. Zij geven jou te kennen dat zij voortaan in jouw huis wonen, en mocht je het in je hoofd halen ertegenin te gaan dat ze jou dan van een brug afgooien. Als je als mens autonoom leeft, dan geldt het recht van de sterkste.

  • Toelichting op het stuk van Barend:
  • De kern van het stuk van Barend draait om het volgende: in de autonome wereld ben je als mens afhankelijk van de willekeur van andere mensen.
  • “Homo homini lupus est” = De ene mens is ten opzichte van de andere mens een wolf.
  • “Cui bono?” = Wie profiteert?

https://www.facebook.com/groups/bluetruth/permalink/1090933558665629
https://twitter.com/BlueTruthNL/status/1779814223658340553
https://t.me/BlueTruthKanaal/828

Deel deze pagina..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *