Hoe stabiel is pensioenfonds ABP?

Omdat we ons zorgen maken over het pensioen bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) van onszelf en onze politiecollega’s hebben wij een brief gestuurd naar een flink aantal politiemedewerkers om onze zorgen met hen te delen zodat zij zelf onderzoek kunnen doen naar de stabiliteit van het ABP en de instantie vragen openheid van zaken te geven en duidelijkheid te verschaffen over de huidige situatie van het pensioenfonds.
De bevindingen roepen bij ons vraagtekens op, temeer omdat er slechts summier wat cijfers op te vragen zijn. En wat voor rol heeft Obvion N.V. met de Rabobank als enige aandeelhouder in het ABP? Zie de screenshots van het uittreksel van de Kamer van Koophandel onderaan deze pagina.
Aangezien het erg belangrijk is om te weten wat nu exact de financiële situatie is bij het ABP vragen we aan onze collega’s, aangezien het om hun en ons geld gaat, om net als ons nader onderzoek te doen en om tekst en uitleg te vragen bij het ABP.

Onderstaand de brief die we hebben ingezonden (complete versie van de brief: https://www.bluetruth.nl/wp-content/uploads/2022/07/BELANGRIJK-NIEUWS-OVER-ONS-PENSIOEN.pdf)

Geachte collega,

Vanwege het grote rechtvaardigheidsgevoel en je medemens in nood willen helpen ben je ooit bij de politieorganisatie gaan werken, maar ook om de sociale zekerheden die bij de politieorganisatie goed geregeld zijn. Dit zie je terug zodra er protestacties zijn van politiemedewerkers. Dit gebeurt vrijwel alleen vanwege de CAO en de pensioenen. Hierin zie je terug dat dit belangrijke onderwerpen zijn voor de politieambtenaar.

Wij zijn op onderzoek uitgegaan naar de handel en wandel van het pensioenfonds Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en kwamen tot verontrustende signalen. Dit willen we met jou delen en vragen je, in je eigen belang, dit nader te onderzoeken en navraag te doen bij het ABP om onduidelijkheden weg te nemen om zeker te weten of we, nu en in de toekomst, ons pensioengeld zullen krijgen. Wij zien onvoldoende zekerheden. Gokken met pensioengeld mag niet gebeuren. Doch zeggen wij: geloof ons niet op onze blauwe ogen, maar ga zelf op onderzoek uit. Misschien vraag je je af waarom je op onderzoek uit zou gaan, het zal toch wel allemaal goed geregeld zijn? Ons antwoord hierop is, en dit is vanuit jouw en onze politieachtergrond een vanzelfsprekend iets: doe geen aannames, maar doe aan waarheidsvinding. De feiten spreken en het ABP hoort volledige openheid van zaken te geven, niet met wat summiere jaarcijfers te komen (na opvraag van cijfers kregen wij alleen vage jaarrapporten en cijfers via het Amerikaanse concern Dun&Bradstreet).

In het kort delen wij onze bevindingen hieronder (zie voor de bijlagen onze website: https://www.bluetruth.nl/actueel/hoe-stabiel-is-pensioenfonds-abp/). Wij delen dit met jou, omdat wij het beste met jou voor hebben en jou het beste gunnen (en onszelf uiteraard ook) en niet dat uiteindelijk ons geld blijkt te zijn verdampt of er een dusdanig kwetsbare situatie is waardoor wij financieel worden getroffen. Wij zijn van mening dat het niet uitmaakt hoe iedereen denkt over corona, de Oekraïne, het klimaat, etc. Een ieder heeft daar zo zijn/haar mening over en dat is prima, maar we merken wel tot onze spijt dat het mensen uit elkaar heeft gedreven en daardoor is er een tweedeling in de samenleving ontstaan. Hier hebben wij als politiemedewerkers allemaal last van en vandaar dat wij als politiemedewerkers met morele bezwaren ons verenigd hebben in het initiatief BlueTruth en schrijven jou aan vanuit onze zorgen dat het ABP misschien niet zo stabiel is als we zouden mogen verwachten.

Het onderwerp pensioenen is ons inziens van een ander kaliber dan de onderwerpen corona, klimaat en de Oekraïne, want het gaat in dit opzicht niet om meningen, maar over feiten. Wij zijn van mening dat áls er sprake is van belazering of misleiding dit aan de kaak moet worden gesteld. Wat zijn de connecties van het ABP met BlackRock en waarom is het ABP schijnbaar verwikkeld met allerlei zaken in de Verenigde Staten van Amerika? Hierover moet het ABP openheid van zaken geven. Aan jou om dit voor jou zelf te onderzoeken en te beoordelen. Wij wensen jou veel wijsheid toe, het beste voor nu en in de toekomst en benadrukken het belang van het doen van onderzoek naar de situatie van het ABP. Het gaat tenslotte om óns geld!

Als toevoeging willen we graag aanhalen dat als je het uittreksel bekijkt van de Kamer van Koophandel de vraag rijst wat voor rol Obvion N.V. in het ABP heeft met de Rabobank als enige aandeelhouder?

Hartelijke en collegiale groet van de politiecollega’s van BlueTruth/VéritéBleue, actief in Nederland, België, Frankrijk en Suriname.

BlueTruth | voor en door politiemedewerkers

https://www.bluetruth.nl | info@bluetruth.nl | +31 6 83 89 83 86

Eerder via BlueTruth verzonden aan vele politiemedewerkers: https://www.bluetruth.nl/actueel/aan-een-ieder-die-het-aangaat/ | Document: https://www.bluetruth.nl/wp-content/uploads/2022/01/Brief_aan_de_politieorganisatie_en_aan_allen_die_het_aangaat.pdf

Alsmede: https://www.bluetruth.nl/actueel/adviesnotitie/ | Document: https://www.bluetruth.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-18-Adviesnotitie.pdf

NOOT: we hebben deze e-mail verzonden vanuit een alternatief e-mail adres, omdat de BlueTruth e-mail berichten, sinds wij vanuit ons morele kompas eerder via e-mail e.e.a. met jullie gedeeld hadden, niet meer aankomen bij geadresseerden werkzaam binnen de politieorganisatie.

We maken ons niet schuldig aan opruiing en zijn er niet op uit om onrust te stoken. Integendeel. In onze optiek is het juist onze plicht om onze zorgen aan jullie allen kenbaar te maken, aangezien wij op basis van de summiere informatie die er bekend is behoorlijk ongerust zijn geworden. Graag geven we mee dat het wellicht verstandig is om na te gaan of we op onze oude dag (nu of in de toekomst) wel degelijk kunnen beschikken over onze financiële zekerheden, dat onze pensioenen niet straks ineens verdampt blijken te zijn. Dit kunnen we beter nu nalopen voordat het straks ineens te laat blijkt te zijn.

Verspreid ons bericht gerust zoveel mogelijk om ook de andere politiecollega’s de kans te geven onze bevindingen mee te krijgen en dat zij hier zelf verder onderzoek naar kunnen doen.

Toevoeging 14-07-2022. Informatie over Nederland BV: https://www.onelaw.nl/nederland-bv/

Deel deze pagina..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *