Inkijkje

Regelmatig krijgen we de vraag wat we met de stichting nu precies doen en wat we voor mensen kunnen betekenen. Met toestemming van de betrokkene geven we geanonimiseerd een inkijkje in wat we zoal doen. We werden benaderd door een dame die haar pleegdochter graag weer wou zien. Omdat zij in het buitenland woont, was dit complex. Ze schakelde onze hulp in. We noemen haar hier Annie.

Nadat Annie ons de casus had uitgelegd nam ze ons mee in de correspondentie met de voogd van haar pleegdochter. In eerste instantie dreigde de correspondentie de verkeerde kant op te gaan. De correspondentie was vanuit Annie enigszins vijandig doordat zij beschuldigingen uitte naar de voogd toe en begrijpelijkerwijs was de voogd daar niet van gediend.

We hebben Annie uitgelegd dat wij merkten dat de voogd wel degelijk wou helpen om een weerzien mogelijk te maken en daarin wou meedenken. Doordat Annie zo emotioneel was omdat ze haar pleegdochter al zo lang niet had gesproken, de overtuiging had dat de instanties alleen maar tegenwerken en daardoor dacht dat een weerzien onmogelijk werd gemaakt, zag ze niet in dat deze voogd wel degelijk bekeek of een ontmoeting te regelen viel.

Annie heeft vervolgens -weliswaar op ons advies, maar ze heeft het toch zelf gedaan, en dat is heel knap- haar boosheid opzij gezet, sorry gezegd voor de beschuldigingen en bepaalde opmerkingen, uitgelegd dat het kwam vanuit de emotie wat voortkomt uit de frustratie dat ze al zo lang haar pleegdochter niet had gezien, dat ze haar erg miste en niets liever wou dan het contact herstellen, maar ook dat ze het juist waardeerde dat de voogd een ontmoeting probeerde te regelen, alleen dat ze door ervaringen daar een stukje vertrouwen in miste.

De voogd toonde hier begrip voor en na nog enige correspondentie over en weer werd de eerste ontmoeting na lange tijd geregeld. Omdat de pleegdochter inmiddels ouder is en een eigen wil heeft, maakt zij eigen keuzes. De pleegmoeder dient dit te respecteren. Als je elkaar langere tijd niet hebt gezien, moet het contact groeien. Ze kunnen werken aan contactherstel, maar dat kost tijd. We zijn blij dat de ontmoeting inmiddels heeft plaatsgevonden en dat we vanuit de stichting hier iets in konden bijdragen. Al heeft Annie het zelf gedaan (zij was bereid haar grieven te parkeren om haar doelstelling -een weerzien- te bereiken), we hebben er alleen een klein beetje sturing aan gegeven.

Deel deze pagina..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *