Juridisch informatiedocument voor de politie

Om vanuit juridisch perspectief meer zicht te krijgen op de spagaat waarin veel politiemedewerkers zich vandaag de dag bevinden, en op de bijbehorende morele vragen, is dit document opgesteld in samenwerking met juristen en (ex)politiemedewerkers. Het gaat in op de vraag en de behoefte van vele (politie)mensen om de kennis van het recht en de wet te vergroten op een zodanige wijze dat dit voor iedereen helder is en houvast biedt. Op die manier kan vanuit het recht, dat de rechten en vrijheden van ons mensen waarborgt, een bijdrage geleverd worden aan het verstevigen en/of herstellen van de Nederlandse rechtsstaat.

Stel jezelf als wetshandhaver de vraag: wil ik met een geweldsmonopolie inbreuk op het fundamenteel recht maken, in schendingen van Grondwet, mensenrechten en burgerrechten, die daarmee tevens de democratie en de rechtsstaat ondermijnen?

Deel deze pagina..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *