Onze teams stellen zich voor: BlueCare

Het zorgteam van BlueTruth heet BlueCare. Het team bestaat uit mensen die in de zorg werken of hebben gewerkt, therapeuten en er zijn onder ons ervaringsdeskundigen. De ervaringsdeskundigen hebben aan den lijve ondervonden dat het leven soms hard, moeilijk en verdomd zwaar is. Niemand kan voor jou bepalen hoe zwaar iets voor jou is, hoe erg jij hieronder lijdt of dat wat jij hebt meegemaakt meer of minder erg is dan dat van een ander.

Ieder mens die te maken krijgt met situaties die niet bijdragen aan een ‘normaal’ of evenwichtig leven willen wij een luisterend oor bieden en kunnen wij eventueel van advies voorzien. We proberen de juiste weg met hen te betreden. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat we adviseren welke instanties te benaderen om een stukje gerechtigheid te bewerkstelligen. Daarna ontstaat wellicht weer ruimte om het leven op te pakken en met frisse moed verder te gaan.

In welke situaties kan men een beroep op ons doen?

>> Bij een verstoorde gezinsrelatie door welke omstandigheid dan ook.
>> Wanneer de veiligheid van jou, je partner en/of kinderen in het geding is.
>> Wanneer je ervaart dat er groot onrecht is aangedaan.
>> Bij ontstane wettelijke dwalingen, bedreigingen of elk ander (onmenselijk) leed.

Trauma’s die hierdoor zijn ontstaan kunnen behoorlijk in de weg staan om je leven weer op te pakken. Hierbij kunnen wij hulp aanbieden of verwijzen naar de juiste mensen die daarin gespecialiseerd zijn. We kunnen je helpen zoeken naar wat voor een getraumatiseerd persoon of gezin een oplossing kan zijn.

BlueCare verbindt en ondersteunt. We zijn onafhankelijk van instanties waardoor we optimaal advies op maat kunnen geven, want ook jij verdient een leven waarin de balans in liefde en mededogen centraal staat.

Voor de mensen in het blauw, groen, maritiem, piloten, brandweer en zorgmedewerkers hebben we de collegagroepen waar dilemma’s, gewetensbezwaren en meer kan worden besproken. Deze bijeenkomsten worden in diverse regio’s georganiseerd. Het kan je enorm steunen wanneer je collega’s jou een luisterend oor bieden en je ervaringen kunt uitwisselen met hen die je begrijpen binnen de veilige setting van een begeleide groep.

Wil je liever één op één met iemand in gesprek? Dat kan. De mogelijkheden worden in onderling overleg besproken. Mogelijke opties voor een gesprek zijn: online, telefonisch of door elkaar op een locatie te ontmoeten.

Indien gewenst kun je in gesprek komen met een pastoraal werker of een groep met pastorale begeleiding. Zonder oordeel wordt er geluisterd. Blijf niet met lood in je schoenen doorlopen als zaken tegen je gevoel indruisen waar jij als mens voor staat. Vertrouwelijk, discreet, integer en veilig zijn de vier pijlers waarop wij ondersteuning bieden. Jouw vertrouwen zullen we nooit schenden.

Logo van BlueCare

Deel deze pagina..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *