Onze teams stellen zich voor: Onderzoeksteam

BlueTruth maakt gebruik van een (sociaal) onderzoeksteam om informatie in te kunnen winnen voor allerlei zaken. Het team bestaat uit diverse mensen die werkzaam zijn geweest bij de politie, de overheid, een juristenkantoor en diverse andere instanties.

Alle informatie moet helder, waarheidsgetrouw en dubbel gecheckt zijn. Het onderzoeksteam heeft onder andere de kennis, de ervaring van opsporing van informatie, informatie verzamelen en dossiervorming. Het onderzoeksteam haalt hun informatie uit diverse bronnen en weet ook hoe en waar men te goeder trouw, deze informatie moet vinden en kan verwerken tot een dossier of een zaak.

Uitgangspunt van het onderzoeksteam is dat wij voor iedereen toegankelijk zijn en geen onderscheid maken in mensen of bedrijven. Integriteit, ethiek, rechtvaardigheid en vooral waarheidsvinding is ons uitgangspunt.

Het onderzoeksteam bestaat uit loyale mensen die iedereen een warm hart toedragen. Waar de informatie lijkt te stoppen, gaan wij verder zoeken! Dat is de kracht van ons team.

Deel deze pagina..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *