Pro forma bezwaar pensioenfonds

“Binnenkort zal de Eerste Kamer stemmen over de invoering van de WTP. Wanneer de Eerste Kamer met de wet instemt is de WTP een feit. Indien de WTP ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen heeft dit onder andere als consequentie dat het individueel bezwaarrecht, dat de deelnemer in het huidige pensioenstelsel heeft, buiten werking wordt gesteld.

Diverse fondsen zijn op dit moment al bezig zijn met de nadere uitwerking van de wet en de daarvoor benodigde nieuwe pensioenregelingen. Omdat het individueel bezwaarrecht buiten werking wordt gesteld, zal dit moment door fondsen aangegrepen kunnen (en soms ook moeten) worden om ook overgangsrechten af te schaffen. En dat kan zowel actieve deelnemers als gepensioneerden in materiƫle zin negatief raken. Praktisch zien we nu ook dat de keuzes die bij ABP en PFZW worden gemaakt een grote kans hebben om negatief uit te pakken voor grote groepen van onze leden. Wij hebben lang op de onderhandelingstafel tegenwicht geboden, maar bij gebrek aan bescherming in de wet, dreigt dit nadeel nu een realiteit te worden.

Daarnaast regelt de WTP bijvoorbeeld ook dat de huidige doorsneesystematiek wordt afgeschaft. De doorsneesystematiek houdt in dat iedereen dezelfde premie (in % van het pensioengevend loon) betaalt en dat iedereen hetzelfde pensioen (in % van het pensioengevend loon) opbouwt. Het afschaffen van de doorsneeproblematiek leidt ertoe dat er mensen zijn die hierdoor een lagere pensioenopbouw krijgen. Deze moeten adequaat gecompenseerd worden. In de WTP gebeurt dit compenseren niet op basis van het individuele pensioenrecht van de deelnemer maar op basis van leeftijdscohorten (leeftijdsgroepen). Iedereen binnen dat cohort krijgt dezelfde compensatie, los van de daadwerkelijk benodigde compensatie. Deze benadering is niet zonder risico. Immers niet uit te sluiten valt dat daardoor onevenwichtigheden ontstaan die de pensioengerechtigde in materiƫle zin negatief raken.

Praktisch zien we nu ook dat de keuzes die bij ABP en PFZW worden gemaakt een grote kans hebben om negatief uit te pakken voor grote groepen van onze leden. Wij hebben lang op de onderhandelingstafel tegenwicht geboden, maar bij gebrek aan bescherming in de wet, dreigt dit nadeel nu een realiteit te worden.

De oproep om reeds nu bezwaar aan te tekenen bij uw pensioenfonds via bijgaande brief is mede ingegeven door het arrest van de Hoge Raad inzake het fictief rendement op spaartegoeden. Daarin is bepaald dat alleen degenen die tijdig bezwaar hebben aangetekend moeten worden gecompenseerd. Het nu indienen van een bezwaar bij uw pensioenfonds is wellicht vroeg maar voorkomt in ieder geval dat er niet tijdig aan de bel wordt getrokken!”

Voorbeeldbrief (bewerkbare versie staat hieronder):

Voorbeeldbrief (bewerkbare versie):

Bron (tekst is overgenomen van de volgende website): https://cmhf.nl/nieuws/ik-teken-bezwaar-aan/

Deel deze pagina..

1 gedachte over “Pro forma bezwaar pensioenfonds

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *