Doelstelling

De onrust in de wereld en persoonlijk leed draagt eraan bij dat veel mensen het moeilijk hebben. Wij willen graag -vanuit onze expertise en tezamen met andere experts- hulp bieden aan hen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Met name op juridisch vlak hebben wij de nodige kennis in huis. Ons doel is niet om een verhaal aan te horen en het ‘gelijk’ voor die partij te halen, maar om tot een passende oplossing te komen voor de betreffende situatie.

Omdat wij goed op te hoogte zijn van de wetgeving, het juridische proces en de werkwijze van de instanties en de rechterlijke macht kunnen we hierover advies uitbrengen en het proces begeleiden. Daarnaast heeft Stichting BlueTruth een behoorlijk netwerk opgebouwd en op de partijen uit ons netwerk kunnen wij een beroep doen of naar hen doorverwijzen.