Volg de geldstroom

Voor wie meer wil weten en dit nog niet wist…

Deze tekst probeert een blik op het grotere geheel te werpen, omdat er zich heel veel tegelijkertijd aan het afspelen is, wat voor velen nog onbekend is.

Een ingenieur twitterde onlangs “Op dit moment is NIEMAND vrij: gevaccineerd of ongevaccineerd. Als je iets moet doen om je vrijheid te krijgen, is dit voorwaardelijk en heet dit geen vrijheid. Dus haal je kop uit het zand en open je ogen. Want ooit zal ook jij problemen ervaren met deze voorwaarden!”

En daar gaat het over: enkele ‘alleenheersers’ ontnemen stilaan de vrijheid en het menselijke leven van het hele volk. Dit onder het mom van Volksgezondheid en met methodes die niet al te fel opvallen (tenzij je er weet van krijgt).


Te goeder trouw zijn… Gehoorzamen, regels volgen, doen wat hoort… We zijn het gewend.
Het is ons gewoon gemaakt. Sommigen onder ons weten zelfs niet dat er nog andere mogelijkheden bestaan. Zij zijn afgestompt en houden de top van de piramide in stand. De massa werkt zich te pletter, betaalt belastingen, volgt gedwee de regels, doet steeds meer administratie,
… En vinden wel dat vele zaken, de laatste decennia, in ons huidig systeem niet meer kloppen.


Maar wie dicteert er? Wie deelt de opdrachten en regels uit?
“Volg de geldstroom” en zie wie bij ‘de Top’ hoort en wie de onderdanige handlangers zijn die het volk moeten leiden.
Dan krijg je meer duidelijkheid over hoe Grootmachten, multinationals, megacorporaties zich stilaan hebben verenigd, omdat zij de wereld in handen willen hebben.
En, voor hen gaat het nu echt niet om Volksgezondheid, maar om geld én macht. Wel met mooie verhalen en beloftes, waar men zo zou in geloven .. tot men ziet dat men opgelicht werd.


Je zou ze ‘Big Maffia’ kunnen noemen, zij die de macht willen om te beslissen, om te dicteren, om af te pakken, om alles te bezitten, om te regeren en om drastisch te ontvolken.
Daartoe is onderdrukking, samen met verdeeldheid, het beste middel.
Dit door middel van psychologische methoden, geleerd uit onderzoek van oorlogen, kampen van krijgsgevangenen en folteringen uit de geschiedenis.


‘De Top’ weet heel goed hoe mensen te manipuleren met angst, straf en beloning, om tot massa-vorming te komen en om daarna vele mensen, op slinkse manieren, onderling tegen elkaar op te zetten. Dit zonder dat mensen doorhebben dat ze meewerken aan ‘verdeel en heers-methoden’ die het volk ondermijnen en dat ze meehelpen ‘afslachten’.
En zelfs al hebben mensen geen erg in het stap na stap voortschrijdend proces, het werkt wel hypnotiserend en meegaandheid.


De methoden, de manieren van wijsmaken, verwarring zaaien en afwisselend verstrengen en versoepelen van maatregelen brengt aan ‘Big Maffia’ heel veel geld op. Temeer als ze beangstigende berichten verspreiden over gevaar of vijanden en als ‘redders in nood’ komen aandraven met oplossingen die ze al lang al hebben voorbereid.


Voor geld, voor macht, voor controle over anderen en om anderen te doen gehoorzamen, zijn ze tot veel in staat en hebben ze geen scrupules om medemensen als nietige ‘anderen’ te beschouwen en deze ook heel denigrerend, asociaal en onmenselijk te behandelen.
Het doel heiligt veelal de middelen voor geldbeluste mensen en machtswellustelingen.


Hún wetenschap is dé wetenschap. Nieuws op de heersende TV en radio, is hún nieuws, het zijn hún cijfers en hún statistieken waarmee ze dagdagelijks de huiskamers binnentreden en de sociale sfeer beïnvloeden. Zij weten wat ze verzwijgen of voorliegen. Met hun ‘fixed mindset’ maken ze ‘anders-denkenden’ belachelijk, zelfs mond-dood. Een ‘open mindset’ is niet toegelaten. Geen enkel open debat is welkom. Nog nooit was censuur zo extreem dan tijdens de laatste 18 maanden, toen de hysterie begon.
Er ligt dwang op wat ziekenhuizen en dokters mogen zeggen en doen. De eed van dokters (onlangs zelfs aangepast) treedt men met de voeten. Meedoen aan inentingen en valse verklaringen brengt geld op. Er tegen in gaan betekent straf, zelfs schorsing (ontnemen van inkomsten; de weg naar verhongeren?). Ook moeten Politie-agenten op sommige plaatsen ter wereld hun eed opzij zetten (zij zijn nochthans dienaars van het volk: mensen beschermen en veiligheid bieden) en zich tegen het volk keren: mensen overmannen, hen tegen de grond werken, met waterkanonnen en traangas op mensen te spuiten, …
Grondrechten en de fundamentele Mensenrechten lijken van geen enkele waarde meer te zijn. Petities en protesten halen nog maar weinig uit, behalve dan dat het signalen zijn voor de ‘onwetenden’ (tenminste ware het niet dat de heersende media deze protesten het liefst stilhoudt).


‘De Top’ stelt rechters en politiekers aan, waarvan velen ‘de Top’ dienen, niet het volk (zelfs vele volksvertegenwoordigers niet).
Zware sancties opgelegd door sommige rechters, voor zogezegde ‘overtreders’ van onduidelijke en veranderlijke regels, met onredelijk hoge boetes (opgesteld door politiekers), dienen als voorbeeld om het volk, als lammetjes, te doen gehoorzamen.


Kadert dit in een democratie? in de evolutie naar Vrede, Vrijheid, Waarheid, Liefde en Saamhorigheid?
Of werkt dit alles juist onderdrukking, uitsluiting, leugens en discriminatie in de hand?


Sommige mensen beseffen zelfs niet dat ze aan situaties meewerken die indruisen tegen de Neurenberg code en het risico lopen op een latere veroordeling door het Tribunaal.


Wat willen de onderdrukkers de massa doen geloven?
Dat de onderdrukkers zelf geen aandeel hebben aan de onprettige levenssituaties, maar dat het de schuld is van anderen. Anderen aanwijzen maakt dat zij zelf niet in het vizier staan. Dus zorgen zij voor een ‘zondebok’ en herhalen er steeds andere onlogische, doch aannemelijke uitleg over in heersende nieuwsprogramma’s.


Wat mag de massa van hen niet te weten komen?
Dat er dingen gebeuren die te erg zijn om te geloven, om ‘waar’ te kunnen zijn. Deze zaken moffelen ze weg door etiketten in de mond van de massa te leggen, waardoor velen de waarheid als een verzonnen fantasie bestempelen, er niets van willen geloven of er niets van willen horen en de waarheid zelfs sterk gaan ontkennen. Heel volgzaam, zonder er echter enig onderzoek naar te doen.


De menselijkheid en moraliteit van vele onderdrukkers schijnen bevroren te zijn.
Zij kunnen koelbloedig en -als een wolf met schaapskleren- gruwelijke en onmenselijke zaken doen of laten gebeuren. De term ‘duivels’ lijkt hier zelfs zeer sterk bij te horen.

We worden kennelijk uitgedaagd tot onze grens bereikt is, om ons als mensheid te doen opstaan en dan met verenigde, verzamelde krachten een boemerang terug te bezorgen.


Wil jij een beter leven?


Denk jij te kunnen floreren in een systeem dat al lang niet meer klopt?


Wil jij meewerken aan een totalitair regime?


Als je antwoord ‘NEEEE’ is, zorg dan dat het tij nog tijdig keert.
Beslis zelf en DOE IETS!

Auteur: N.

Deel deze pagina..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *