Historie

Onze slogan is:
Amat Victoria Curam – overwinning vraagt toewijding.

Oorspronkelijk begon Stichting BlueTruth als werkgroep op 1 februari 2021. Op die datum ontstond het idee om naar buiten te treden met een initiatief, de naam van het initiatief was op 4 februari 2021 gekozen en ons initiatief is officieel naar buiten getreden -dat wil zeggen online gegaan- op 14 maart 2021, aan de vooravond van de start van de coronacrisis op 15 maart 2021. Het initiatief ging uit van mensen die werkzaam zijn of waren in de politieorganisatie en bij de marechaussee en zich zorgen maakten over de situatie in Nederland en hoe daarmee om te gaan als (politie)mens.

BlueTruth diende -en dient nog steeds- als vangnet voor de politiemensen met vragen, als men vastliep of een luisterend oor nodig had. Ook stond -en staat- BlueTruth voor de verbinding met collega’s die hun zorgen graag wilden delen en bespreekbaar maken. Zo is BlueTruth de dialoog aangegaan met diverse politiemedewerkers om de dilemma’s en morele bezwaren kenbaar te maken en vooral te zien hoe nader tot elkaar te komen.

Sinds 17 november 2022 is BlueTruth een stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel per 18 november 2022 en was daarvoor nog kort een eenmansbedrijf. Nog steeds staat BlueTruth open voor politiemedewerkers (dat is tenslotte de kern van ons team en van waaruit wij zijn ontstaan), maar de ondersteuning is inmiddels uitgebreid en nu ook bestemd voor de andere hulpdiensten (militairen, brandweer- en ambulancemedewerkers), maar ook voor iedereen die een (juridische) hulpvraag heeft.

Omdat Stichting BlueTruth in de loop van de tijd therapeuten, predikanten, paragnosten, juristen/advocaten en journalisten binnen de eigen gelederen gekregen heeft, kan de stichting op velerlei vlakken van betekenis zijn. Daarnaast heeft Stichting BlueTruth een brede samenwerking, ook op medisch en gezondheidsvlak, waardoor doorverwijzing naar een betrouwbare partij veelal binnen de mogelijkheden ligt.

Wilt u graag met Stichting BlueTruth in contact komen? Stuur dan uw bericht naar info@bluetruth.nl of ga naar het contactformulier: https://www.bluetruth.nl/over-ons/contactformulier/
Bellen of appen mag ook: +31 6 83 89 83 86.