Huisregels platform

Het platform van Stichting BlueTruth is een online community waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Iedereen is welkom. We hanteren een leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder. Alles kan en mag besproken worden, de fijne én minder fijne verhalen. Op het forum is er ruimte voor adviezen, steun, tips en (h)erkenning. En net zoals in het dagelijks leven: behandel een ander zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Dan maken we van het platform een plek waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Om dat te waarborgen, hanteren we dit forum beleid.  Let op: deze voorwaarden en regels kunnen tussentijds gewijzigd worden, daarom raden we je aan ze regelmatig door te lezen.

Naast deze huisregels en algemene voorwaarden is ook ons  privacy- en cookiebeleid van toepassing.

Registratie

  • Klik op ‘Registreer’ en vul de gevraagde gegevens in. 
  • Op dit forum is er een 1-op-1 relatie tussen gebruikersnamen en e-mailadressen. Je kunt dus niet een tweede account aanmaken met hetzelfde e-mailadres (wel met een ander e-mailadres).
  • Om deel te nemen aan het forum moet je je eenmalig registreren. Let op! De bevestigingsmail komt veelal in de spamfolder terecht. Vervolgens kun je inloggen met je gebruikersnaam en je wachtwoord (of met e-mailadres en wachtwoord). 

Account of berichten verwijderen

Je kunt jouw account niet zelf verwijderen. Dat kunnen alleen de forumbeheerders en rubriek moderators. Stuur een mail naar info@bluetruth.nl om je profiel te verwijderen. Voor het verwijderen van een account geldt een fair-use beleid. Overigens zal dan alleen het account verwijderd worden. Niet de bijbehorende berichten. Ook berichten kunnen alleen door de forumbeheerders gewijzigd of verwijderd worden. Het (laten) verwijderen van berichten is niet zomaar mogelijk. We doen dat alleen als er dingen in staan die wettelijk verboden zijn, of als er dingen in staan die schadelijk kunnen zijn voor forumdeelnemers die op basis van de tekst persoonlijk herkend zouden kunnen worden.

Forumbeleid en huisregels

Alle forumberichten worden beoordeeld door de moderators of het forumbeheer en over deze beslissingen is geen discussie mogelijk.

1. Gedrag

1.1 Het is niet toegestaan te provoceren. Hiermee bedoelen we het opzettelijk uitlokken van een reactie of iemand anders uitdagen.

1.2 Een forum is bedoeld voor onderlinge discussies, sta open voor elkaars standpunten. Je eigen mening doorduwen in een discussie of het gebruik van drogredenen en vooroordelen kan bestempeld worden als provocerend, waarvoor je een waarschuwing of ban kan ontvangen.

1.3 Het is niet toegestaan anderen te beledigen of opzettelijk te kwetsen. Openbaar aankondigen dat je iemand op je negeerlijst plaatst kan als kwetsend gezien worden.

1.4 Bedreigingen op het forum, op welke manier dan ook, zijn verboden.

1.5 Je reageert op een respectvolle manier naar anderen.

1.6 Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

1.7 Racistische, discriminerende en seksistische berichten zijn verboden. Hier wordt streng op gemodereerd en waar nodig bans uitgedeeld.

1.8 Als de moderators vinden dat je berichten niet goed passen binnen het forum, dan kunnen we je daarop aanspreken of een waarschuwing voor geven. Vinden we je berichten dermate hinderlijk, kan dit in uitzonderlijke gevallen ook leiden tot een permaban.

2. Inhoudelijk

2.1 In je reactie reageer je inhoudelijk op het topic en de vraag van de topicstarter. Commentaar op schrijfstijl, spelling of het plaatsen van andere off-topic berichten is niet toegestaan. De moderators geven waarschuwingen als reacties te vaak off-topic zijn.

2.2 Het is niet toegestaan om onder verschillende namen in één discussie mee te praten, het zogenoemde dubbelnicken.

2.3 Reclame maken is verboden als er persoonlijk voordeel aan verbonden zit. Let op: Ook het noemen van een bedrijfsnaam als nickname valt onder reclame.

2.4 Spammen is verboden. Onder spammen verstaan we het opzettelijk meermaals plaatsen van hetzelfde forumbericht. Dit geldt voor hetzelfde topic maar ook in meerdere topics.

2.5 Ook promotie maken voor je eigen website, social media pagina of welke mediavorm dan ook is niet toegestaan.

2.6 Plaats geen teksten of beeldmateriaal waar auteursrecht op rust. Dit geldt tevens voor het plaatsen van complete artikelen achter een betaalmuur. Linken naar artikelen achter een (gedeeltelijke) betaalmuur is toegestaan, overleggen over hoe je die betaalmuur kan ontwijken is niet toegestaan.

2.7 Het forum is niet bedoeld om seksueel (online) contact met elkaar te krijgen. Het delen van ervaringen en meningen mag, maar elkaar seksueel uitdagen (hengelen) niet.

2.8 Links plaatsen naar pornografische, online gokken of illegale websites is niet toegestaan.

2.9 Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens op het forum te delen, zoals volledige namen, adressen, woonplaatsen, telefoonnummers en e-mailadressen. 

2.10 Speculeren over eerdere nicknames is niet toegestaan, evenals trolhinten. Heb je hier vermoedens van? Meld dit dan aan de moderators door het bericht te rapporteren.

2.11 Het geven van medisch advies of hiernaar vragen is verboden. Dit geldt ook voor advies over medicijngebruik. Vragen naar ervaringen van anderen mag wel. 

3. Rapporteren

3.1 Zie je dat iemand in overtreding is, gebruik dan het uitroepteken om het bericht te rapporteren.

3.2 Het is niet toegestaan om berichten te rapporteren puur en alleen omdat je het er persoonlijk mee oneens bent.

3.4 Je kunt rapporteren ook inzetten als je jouw bericht wil wijzigen, geef dan aan welke zin/informatie je eruit aangepast wilt.

3.5 Rapportages zijn niet anoniem, dus de mods zien wie er een melding heeft gemaakt.

4. Berichten over Stichting BlueTruth en/of het moderatiebeleid

4.1 Het is niet toegestaan om gegevens of correspondentie te delen van medewerkers van Stichting BlueTruth, dit geldt ook voor PB’s of gegevens van de moderators. Een overtreding hiervan leidt direct tot een permanente ban.

4.2 Commentaar op de beslissingen van het forumbeheer mogen niet in de lopende topics worden geplaatst. Ben je het ergens niet mee eens? Stuur de moderator dan een DM of stuur een e-mail naar info@bluetruth.nl. We streven naar een reactie binnen een week.

4.3 Bedreigingen, intimidatie, provocerend gedrag ten opzichte van het forumbeheer en de moderators is onacceptabel. Hieronder verstaan we:
– verbale bedreiging/intimiderend taalgebruik via het forum, e-mail, telefoon of enig ander kanaal
– fysieke bedreiging
– intimiderend gedrag
– bedreiging of intimidatie via derden.

Het topic en/of de reactie zal direct verwijderd worden en de gebruiker krijgt een permanente ban. Daarnaast zal er worden beoordeeld of er aangifte van bedreiging kan worden gedaan bij de politie, zoals omschreven in artikel 284 dan wel 285 van het Wetboek van Strafrecht.

5. Persoonlijke berichten

Het is mogelijk andere gebruikers en moderators/forumbeheer persoonlijke berichten te sturen, ook wel “PB” of PBs genoemd.

5.1 Het is niet toegestaan andere gebruikers lastig te vallen via persoonlijke berichten. Hieronder valt iemand beledigen, provoceren of op iedere andere manier onheus bejegenen.

5.2 Bij het ontvangen van een ongewenst persoonlijk bericht kan je deze rapporteren met het uitroepteken rechts bovenin het gesprek. Deze rapportages komen terecht bij het forumbeheer (maar niet bij de moderators).

5.3 Een verzender van een persoonlijk bericht moet er rekening mee houden dat het forumbeheer ten alle tijde deze berichten kan inzien als deze een vermoeden heeft van misbruik van het systeem, een strafbaar feit, of een andere dringende reden heeft. Misbruik van het systeem omvat onder andere, maar niet uitsluitend, spam en lastigvallen van gebruikers.

5.4 Het openbaar delen van ontvangen persoonlijke berichten is niet toegestaan, hiervoor kan je een waarschuwing dan wel ban ontvangen.

Overtredingen / bans

Moderatie is vaak maatwerk, onderstaand zijn de maatregelen die wij kunnen nemen bij overtredingen. Naast de inhoud van berichten nemen wij ook de voorgeschiedenis van leden mee in ons oordeel.

Je ontvangt een waarschuwing bij:

  • provoceren
  • beledigen
  • hinderlijke off-topic reactie
  • beeldmateriaal of teksten met auteursrecht
  • seksueel getinte opmerkingen
  • speculeren over nicks
  • trolhinten
  • medisch advies geven/vragen
  • verspreiden van desinformatie
  • praten over zelfdoding
  • niet opvolgen van moderator aanwijzingen
  • delen ontvangen persoonlijke berichten
  • overtreding van huisregel 1.8

Bij een tweede waarschuwing (binnen dezelfde overtreding en binnen een maand), krijg je een 48u ban. Bij de derde een weekban. 

Je ontvangt een 24u of 48u ban bij:

  • reclame maken voor eigen product
  • discriminatie/racisme/seksisme
  • je iemand uitscheldt 
  • op de man iemand beledigen
  • dubbelnicken in topics, dit kunnen we zien aan de hand van IP-adressen
  • commentaar op beslissingen beheer

Je ontvangt een week- of maandban bij:

  • persoonlijke gegevens delen, van jezelf of een ander
  • spammen
  • trollen

Je ontvangt een permanente ban bij:

  • links naar porno/gokken/illegale sites
  • gegevens of correspondentie delen van beheerders/mods
  • bedreigingen van medewerkers van Stichting BlueTruth

Je ontvangt een topicban als:

  • je meer dan vijf waarschuwingen hebt ontvangen binnen drie maanden.

Als een gebruiker na een waarschuwing of ban in de drie daaropvolgende maanden geen overtreding maakt, wordt de laatste waarschuwing of ban kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de laatste overtreding. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden. 

Bij drie weekbannen in een half jaar, zullen we de forummer beoordelen en is er de mogelijkheid tot het besluiten van het geven van een maandban of permanente ban. 

Als je een ban hebt, is het niet toegestaan om een nieuw account aan te maken om mee te praten op het platform. De nieuwe nickname krijgt een permanente ban. Daarnaast kan je bestaande ban verlengd worden met een nader te bepalen duur.

Indien het forumbeheer een nickname ongepast vindt, krijgt de gebruiker een waarschuwing en verzoeken we om de nickname aan te passen.

Melding

Heb jij een bericht gezien dat de regels overtreedt? Je kunt het bericht rapporteren door te klikken op het uitroepteken boven het forumbericht of -reactie. 

Commerciële berichten

  • Commerciële berichten of oproepen van programmamakers en journalisten zijn niet toegestaan.
  • Commerciële berichten kunnen tegen een vergoeding op het forum worden geplaatst. De kosten voor een forumbericht zijn € 150,- excl. BTW. Voor meer informatie kun je een bericht sturen naar info@bluetruth.nl.

Disclaimer

Informatie op onze website

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk te werk bij het vervaardigen, samenstellen en publiceren van informatie op onze website, maar wij kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor inhoud die bezoekers op onze website plaatsen. Het opvolgen van adviezen van welke aard dan ook die via onze website gepubliceerd worden, is voor eigen rekening en risico. Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het handelen op basis van informatie en adviezen die op onze website gepubliceerd zijn. Wij behouden ons het recht voor om informatie op onze website te verwijderen of aan te passen. 

Advertenties

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties die op onze website geplaatst worden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt volledig bij de desbetreffende adverteerders. Wij kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die voortvloeit uit onvolledige, onjuiste of niet actuele informatie die via advertenties op onze website gepubliceerd wordt. 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s en ander materiaal dat wij via onze website verspreiden, zoals artikelen, brochures, posters, nieuwsbrieven en e-mails, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze teksten, foto’s en ander materiaal op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te verveelvoudigen of openbaar te maken. Wil je toch materiaal van onze website gebruiken, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan via info@bluetruth.nl.

Voor materiaal geplaatst door gebruikers of adverteerders geldt dat de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten bij deze gebruikers of adverteerders kunnen rusten, tenzij zij middels afspraken afstand hebben gedaan van deze rechten of deze rechten aan ons hebben overgedragen. Ook voor dit materiaal geldt dat het niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd of openbaar gemaakt mag worden.

Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik van websites van derden of de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de voorwaarden en privacyverklaring van de betreffende websites.

Vragen en klachten

Als je een klacht hebt over onze website, verzoeken wij je om contact met ons op te nemen via info@bluetruth.nl zodat wij kunnen proberen om onderling tot een oplossing te komen. Ook bij vragen of andere opmerkingen kan je contact met ons opnemen. Wij zullen altijd proberen om zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen, een reactie te sturen. 

Laatst bijgewerkt: 01-03-2024