Onze doelen

Wij willen graag in verbinding staan met (politie)mensen met soortgelijke zorgen en hen het perspectief bieden om van de ‘eenzame worsteling’ naar ‘samen staan we sterk’ te gaan.

Ons doel is met elkaar in gesprek te gaan op basis van goed onderbouwde en onafhankelijk onderzochte feiten en deze leggen naast de missie van de politie in combinatie met het overheidsbeleid en ons eigen moreel kompas. Daar waar de schoen wringt en we in tweestrijd raken, proberen wij, al dan niet in samenspraak met de politieorganisatie en/of andere (beroeps)groepen die zich op dit vlak verenigd hebben, te komen tot oplossingen.

Uiteindelijk moeten we er met elkaar zien uit te komen: met elkaar en voor elkaar.