Privacyverklaring

Stichting BlueTruth is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Doel

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Stichting BlueTruth legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het administreren van leden/contacten/hulpvragers/ketenpartners van de stichting, voor de verwerking van contactverzoeken of voor de verwerking van donaties. Daarnaast gebruiken wij e-mailadressen voor het versturen van nieuwsbrieven als u daar toestemming voor heeft gegeven. U kunt zich op enig moment afmelden voor nieuwsbrieven via de ‘unsubscribe’ knop in de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@bluetruth.nl.

Bewaren van persoonsgegevens

Stichting BlueTruth bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tijdelijk lokaal bewaard op de computer van de administrateur van de website. Daarnaast worden de gegevens bewaard in de cloud en op de server van de host van de website.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting BlueTruth verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, en dan alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Stichting BlueTruth blijft echter niet verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens door deze derden, doch vertrouwen wij erop dat deze partijen integer en discreet omgaan met uw gegevens; wij zijn uiterst zorgvuldig met welke partijen wij het contact onderhouden.

Cookies

Stichting BlueTruth gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Uw kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt zich ten allen tijde afmelden als lid, contact, hulpvrager of ketenpartner van onze stichting. U heeft ten alle tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting BlueTruth en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bluetruth.nl.

Beveiliging

Stichting BlueTruth neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.