Support

Vanuit BlueTruth kunnen de politiecollega’s worden bijgestaan.

Dit kan door:
>> Hulp vanuit de collega’s door dilemma’s te bespreken en visies uit te wisselen in de besloten collegagroep.
>> Hulp vanuit de collega’s door 1 op 1 online, telefonisch of fysiek contact te hebben.
>> Juridische ondersteuning (BlueTruth heeft een groot netwerk in Nederland en België en kan collega’s desgewenst doorverwijzen naar een jurist of advocaat).
>> Hulp van een interne of externe hulpverlener die vanuit zijn/haar professie de politiecollega (intensief) kan behandelen/begeleiden, dit kan zowel gaan om lichamelijke als psychische ondersteuning.
>> Gebruikmaking van het (financiële) vangnet (dit is nog in de opstartfase).

Ben jij of ken jij een politiemedewerker die met gewetensbezwaren rondloopt en met lood in de schoenen naar het werk gaat? Benader ons: info@bluetruth.nl

Binnenkort plaatsen we hier meer over.