Vangnet

Dit is nog in de opstartfase. Politiecollega’s die in de knel zijn gekomen, kunnen contact opnemen met BlueTruth als men meer informatie wil ontvangen over het vangnet.